Amaç ve Kapsam

Klinik Toksikoloji Derneği’nin resmi bilimsel yayın organı olan Multidisipliner Klinik Toksikoloji Dergisi; yoğun bakım, anesteziyoloji, acil tıp, pediyatri, klinik farmakoloji, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, biyokimya, halk sağlığı ve adli tıp uygulamaları dahil klinik toksikoloji konu ve alanlarında klinik araştırma makaleleri başta olmak üzere, derleme yazı, olgu raporu, editör görüşü ve editöre mektup tarzında yazılar yayınlayan, bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan uluslararası, periyodik bir elektronik dergidir.

Derginin amacı klinik toksikoloji bilim alanında yapılan çalışma bulgularının, düşüncelerin ve ilginç olguların paylaşılmasıdır. Dergimiz klinik toksikoloji ile ilgili tüm hekimler ve sağlık personeline yönelik olarak yayınlanmaktadır.

Derlemeler genellikle davet üzerine gönderilen yazılardır. Editöre mektuplar yayınlanan yazılara yönelik yazılabilir. Belli bir konuda konunun uzmanları tarafından yazılmış derlemelerin ya da kongre konuşma ve bildirilerinin yer aldığı özel sayılar yayınlanabilir. Özel sayılar dışında Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.